IIoT là gì? Ứng dụng của IIoT trong công nghiệp sản xuất

Khái niệm về IIoT là gì? IIoT là viết tắt của “Industrial Internet of Things”, còn được gọi là “IIoT” hoặc “IoT công nghiệp”. IIoT đề cập đến sự kết nối và giao tiếp giữa các thiết bị công nghiệp thông qua internet và các mạng máy tính. IIoT là khái niệm mở rộng của…

31/05/2023